ฟีฟ่าฟัน บัสเติน เสนอกฎล้ำหน้า

31

กรรมการด้านเทคนิคฟีฟ่า มาร์โก ฟัน บัสเติน ได้เสนอชุดของข้อเสนอที่รุนแรงเมืองฟุตบอลรวมทั้งให้เลิกกฎล้ำหน้าดัตช์อดีตประเทศ ฟัน บัสเติน แม้ฟีฟ่าล่าสุดดูแลการปรับปรุงเกม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ

เล่นโลกอดีตของปีกำลังพิจารณาของตัวเลือก เช่นให้เลิกกฎล้ำหน้า และแนะนำระบบถังบาปซึ่งเขาเชื่อว่า จะปรับปรุงฟุตบอลเป็นเป็นปรากฏการณ์เราต้องให้หาวิธีการปรับปรุงเกม ฟัน บัสเติน บอกบีลด์

ให้มันซื่อสัตย์มากขึ้น เคลื่อนไหว น่าสนใจ ดังนั้นสิ่งที่เรานำเสนอมากขึ้นได้เพียงพอมีหลายรูปแบบซึ่งต้องมีทดสอบในปีผ่านมา